Program

 

09.00 Inledning av dagens moderator

Eva Sunnerstedt, enhetschef Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad

 

Ny vägledning som beskriver hur kommuner och regioner kan jobba för att främja utbyggnad av laddinfrastruktur.

Ulf Troeng, projektledare BioDriv Öst

 

Några nedslag i förslagen i regeringens nya elektrifieringsstrategi.

Oskar Kvarnström, ämnessakkunnig Infrastrukturdepartementet

 

Cirka 09.40 – Paus

 

Hur kan vi bygga ut laddinfrastruktur utan att äventyra elnätets kapacitet?

Viktoria Neimane, Head of Asset Optimisation Vattenfall Eldistribution

 

Addas dynamiska inköpssystem för laddpunkter underlättar upphandling av laddutrustning.

Torunn Acking, kategoriansvarig fordon Adda Inköpscentral

 

Från många till jättemånga. Så planerar Stockholms stad av publik laddinfrastruktur.

Nils Blom, projektledare, Maria-Angeliki Evliati, projektledare och Håkan Gode, projektledare Stockholms stad

 

Laddinfrastruktur för tunga fordon och flexibla laddlösningar vid begränsad effektkapacitet.

Martin Ahrne, projektledare BioDriv Öst

 

Cirka 10.50 – Paus

 

Panelsamtal: Hur jobbar kommuner av olika storlek med utbyggnad av laddinfrastruktur? Vad är deras erfarenheter och hur ser utmaningarna ut framöver?

 

11.30 Slut

© Easy-stream 2022